Oksygenator CAPIOX FX

Oksygenator CAPIOX FX05 jest przeznaczony do stosowania podczas operacji chirurgicznych na otwartym sercu, wymagających przenoszenia tlenu i usuwania dwutlenku węgla z krwi oraz kontrolowania temperatury krwi podczas zastosowania krążenia pozaustrojowego przez okres maksymalnie 6 godzin. CAPIOX FX05 to oksygenator dla NOWORODKÓW i NIEMOWLĄT przeznaczony do stosowania podczas procedur przy maksymalnym przepływie do 1,5 l/min. Przed użyciem należy uwzględnić masę i powierzchnię ciała pacjenta.

Zbiornik sztywny FX05 jest także przeznaczony do drenażu żylnego wspomaganego podciśnieniowo.

Wbudowany filtr tętniczy jest przeznaczony do filtrowania cząstek niebiologicznych oraz zatorów gazowych i ułatwiania eliminacji zatorów gazowych z krwi płynącej przez urządzenie do krążenia pozaustrojowego.