Oksygenator CAPIOX FX Advance

Oksygenator CAPIOX FX Advance z wbudowanym filtrem tętniczym i zbiornikiem z twardą obudową służy do wymiany gazowej między krwią pacjenta a mieszaniną gazów podczas zabiegów kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym. Zintegrowany filtr tętniczy służy do wyłapywania cząstek niebiologicznych i skrzepów oraz ułatwia proces usuwania pęcherzyków powietrza z krwi przepływającej przez układ.

Wbudowany wymiennik ciepła służy do ogrzewania lub schładzania krwi i/lub płynu perfuzyjnego podczas jego przepływu przez urządzenie. Zbiornik z twardą obudową służy do zbierania krwi podczas krążenia pozaustrojowego z cewnika oraz rurki kardiotomijnej. Zbiornik zawiera część żylną, która składa się z filtra i środka odpieniającego usuwającego pęcherzyki powietrza.

Część kardiotomijna zbiornika zawiera filtr usuwający cząstki stałe oraz środek przeciwpieniący. Zbiorniki o pojemności 3 i 4 litrów można używać we wspomaganych podciśnieniowo procedurach drenażu i pooperacyjnych procedurach drenażu klatki piersiowej.

Oksygenator CAPIOX FX15 Advance z wbudowanym filtrem tętniczym i zbiornikiem z twardą obudową (zarówno 3-, jak i 4-litrowym) służy do zastosowania u pacjentów z należnym rzutem generowanym przez pompę nieprzekraczającym 5,0 l/min. Produkt CAPIOX FX25 jest przeznaczony do zastosowania u pacjentów, w przypadku których wymagany rzut należny nie przekracza wartości 7,0 l/min. Zintegrowany układ oksygenator/zbiornik kardiotomijny/filtr tętniczy CAPIOX FX Advance można stosować w przypadku procedur trwających do 6 godzin.