Automatyczny analizator biochemiczny Spotchem EZ SP-4430

SPOTCHEM EZ z łatwością wykonuje oznaczenia biochemiczne przy użyciu metody suchej i odczynnika w formie paska testowego. Wbudowana kompaktowa wirówka ogranicza konieczność wstępnej obróbki próbek przed przeprowadzeniem oznaczenia.

  • Kompaktowy rozmiar i niewielka masa — do instalacji wystarczy jedynie miejsce o powierzchni kartki w formacie A4
  • Wbudowana kompaktowa wirówka
  • Prosta obsługa
  • Łatwa kalibracja za pomocą karty magnetycznej
  • Paski testowe wieloparametrowe (zawierające 5 lub 6 parametrów) w zależności od choroby
  • Możliwość zarządzanie za pomocą kodów kreskowych.


Parametry techniczneParametry techniczne

Próbka Surowica, osocze, krew pełna
Oznaczane parametry Glu, UA, T-Cho, TG, BUN, T-Bil, Ca, T-Pro, Alb, GOT, GPT, LDH, CPK, Amy, GGT, ALP, Cre2, HDL-C, FRA, IP, Mg (łącznie 21 oznaczanych parametrów)
Długość fali 5 długości fali (405, 550, 575, 610 i 820 nm)
Zasada wykonania oznaczenia Optyczne oznaczenie intensywności odbicia reakcji barwnej odczynnika
Paski testowe Paski testowe SPOTCHEM II
Czas trwania oznaczenia 63 parametry na godzinę
Minimalna objętość próbki 6 × liczba oznaczanych parametrów + 38 μl: surowica, osocze
Zużycie materiału do badań 4–6 μl (na 1 oznaczany parametr): surowica, osocze
Pojemnik na próbki Krew pełna: probówka przeznaczona na próbkę krwi pełnej, probówka do wirówki
Źródło światła Dioda LED i filtr przeciwzakłóceniowy
Pojemność pamięci do przechowywania danych Ekran LCD 20 cyfr × 2 wierszeEkran LCD 20 cyfr × 2 wiersze
Wyświetlacz 36-znakowa drukarka termiczna (szerokość 58 mm)36-znakowa drukarka termiczna (szerokość 58 mm)
Wbudowana drukarka Interfejs RS-232C
Komunikacja zewnętrzna Temperatura: 10–30 °C
Warunki pracy Wilgotność względna: 20–80% (bez kondensacji)
Zasilanie 100–120 V AC, 220–240 V
50/60 Hz (zasilacz sieciowy)
Wymiary 338 mm (szer.) x 203 mm (głęb.) x 167 mm (wys.)
Masa Około 5,4 kg
Pobór mocy Maks. 100 VA