Butle Redon

Wysokopróżniowy system do drenażu do ciągłego odprowadzania z ran wydzielin oraz do koadaptacji i utrwalania brzegów ran.