Obwodowe cewniki dożylne Neo Delta Ven/ Delta Ven / Neo Delta Self Safe/ Delta Self Safe

Obwodowe cewniki dożylne Neo Delta Ven / Delta Ven / Neo Delta Self Safe/ Delta Self Safe.

Cewnik obwodowy IV do krótkotrwałego dostępu do żył obwodowych, który w połączeniu z innymi wyrobami medycznymi umożliwia podawanie płynów. Po umieszczeniu w żyle cewnik dożylny może być połączony z innymi urządzeniami medycznymi w celu dostarczania roztworów terapeutycznych lub leków. Cewniki dożylne można podłączać do innych urządzeń medycznych wyposażonych w złącza typu luer lub typu luer, takich jak zestawy infuzyjne, przedłużacze, zawory odcinające i strzykawki. W przypadku podawania płynów pod wysokim ciśnieniem, takich jak środki kontrastowe, urządzenie podłącza się do przedłużeń podłączonych do wstrzykiwaczy do podawania środków kontrastowych pod wysokim ciśnieniem.