APTE

APTE stosuje się w ciągłym wlewie dożylnym, dotętniczym, zewnątrzoponowym lub podskórnym zgodnie z określonym protokołem klinicznym. Może być stosowany w leczeniu: chemioterapii, terapii ostrego i przewlekłego bólu, chelatacji, antybiotykoterapii i podaży leków przeciwwirusowych