Zautomatyzowany analizator glikohemoglobiny ADAMS A1c HA-8180T

ADAMS A1c HA-8180T to w pełni zautomatyzowany analizator do oznaczania glikohemoglobiny metodą HPLC (wysokosprawna chromatografia cieczowa), z przeznaczeniem do oznaczania ß-talasemii.

  • Czas wykonania oznaczenia: 3,5 min./test
  • Oznaczane parametry:
    • HbA2, HbF,
    • HbA1c (stabilna HbA1c, S-A1c), HbS, HbC, HbE i HbD.
  • Oznaczanie na kolumnie chromatograficznej, bez konieczności wymiany filtra wstępnego.
  • Kolorowy wyświetlacz LCD wskazujący poziom odczynnika i pokazujący wykresy na ekranie.


Parametry techniczne

Próbki Próbki krwi pełnej lub próbki zhemolizowane
Oznaczane parametry HbA1c (stabilna HbA1c, S-A1c), HbA2 i HbF (możliwość wykrycia HbS, HbC, HbE i HbD)
Odczynniki*1 ELUENT 80A, ELUENT 80B, ELUENT 80CT oraz ROZTWÓR LIZUJĄCO-PŁUCZĄCY 80H
Kolumna*2 KOLUMNA 80T
Zasada wykonania oznaczenia Chromatografia kationowymienna z fazą odwróconą
Metoda wykrywania Metoda kolorymetryczna dwóch długości fal (mierzone długości fal: 420 nm/500 nm)
Rozdzielczość Współczynnik 0,1%, 1 mmol/mol
Zakres pomiaru*3 HbA1c: 3–20%, 9–195 mmol/mol
HbA2: 2–10%
HbF: 0–100%
Zakresy oznaczeń gwarantowanych*4 HbA1c: 4,2–12,9%, 22–117 mmol/mol HbA2: 2,4–6,3%
HbF: 0,1–14,3%
Czas trwania oznaczenia 210 sek./próbkę
Ilość materiału pobierana do analizy Około 14 μl (krew pełna)
Pojemnik na próbki Probówka do pobierania krwi (średnica 12,3–15 mm, wysokość 75–100 mm)
Kubeczek (500 μl)
Metoda pobierania próbek Nakłuwanie korków
Rodzaj statywu Statywy ARKRAY
Liczba oznaczanych próbek Przebieg jednokierunkowy (ustawienia fabryczne): do 50 próbek
Przebieg cyrkulacyjny: do 100 próbek
Temperatura pracy kolumny Około 39 ℃
Wyświetlacz Podświetlany wyświetlacz graficzny LCD
Pojemność pamięci 500 wyników oznaczeń (w tym wyników kalibracji)
Wbudowana drukarka Drukarka termiczna, papier termiczny 58 mm
Komunikacja zewnętrzna Port szeregowy 1 (można opcjonalnie wykorzystywać jako port Ethernet)
Warunki przeprowadzania oznaczeń Temperatura: 15–30 ℃
Wymagana objętość próbki Probówka do pobierania próbki krwi: co najmniej 10 mm od dna probówki
Kubeczek: co najmniej 400 μl
Czas nagrzewania Do 30 minut
530 mm (szer.) × 530 mm (głęb.) × 530 mm (wys.)
(nie obejmuje butelki z roztworem lizująco-płuczącym)
Masa Analizator: około 39 kg, podajnik: około 4 kg
Zasilanie 100–240 V AC ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy Maks. 300 W

*1, *2 Odczynniki i kolumna są sprzedawane oddzielnie od analizatora HA-8180T.
*3 Zakresy bezbłędnych oznaczeń.
*4 Gwarantowane zakresy umożliwiające uzyskanie wyników równoważnych wynikom oznaczenia otrzymywanym w trybie TP analizatora HA-8160.
※ Konstrukcja i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia