TauroSept® Wyrób medyczny do leczenia i profilaktyki zakażeń odcewnikowych

TauroSept® jest przeznaczony do wypełniania cewników wewnątrznaczyniowych między zabiegami w celu zabezpieczenia cewnika, zapobiegania rozwojowi bakterii i grzybów prowadzącemu do zakażenia bakteryjnego w kanale cewnika, jak również zachowania drożności cewnika i uniknięcia wywołanego koagulazą gronkowcową krzepnięcia krwi. TauroSept może być również stosowany jako leczenie wspomagające w zakażonych cewnikach.