FORGOT YOUR DETAILS?

Taurosept

  • Szerokie działanie bakteriobójcze. Zapobiega kolonizacji cewnika i portu
  • Przesuwa w czasie konieczność usunięcia cewnika lub portu założonego na stałe
  • Ogranicza występowanie patologicznych zjawisk zakrzepowych

TauroSept jest przeznaczony do stosowania w cewnikach wewnętrznych w okresie między kolejnymi zabiegami w celu przeciwdziałania rozwojowi bakterii i grzybów, zachowania drożności cewnika i zapobiegania tworzeniu się siatki fibrynowo-kolagenowej prowadzącej do zakażenia bakteryjnego w kanale cewnika.

Problem Zakażeń odcewnikowych

CRBSI (Catheter-Related Bloodstream Infections)
→ zakażenie krwi związane z cewnikowaniem naczyń
→ nadal związane jest ze znaczną zachorowalnością oraz z wysokimi kosztami leczenia.

Najlepszym środkiem zapobiegającym rozwojowi CRBSI jest zachowanie ścisłych zasad higieny przy wprowadzaniu i obsłudze centralnego cewnika żylnego. Ponadto okazało się, że metodą skuteczną klinicznie jest wypełnienie kanału cewnika takim roztworem antybakteryjnym jak TauroSept (zamknięcie antybakteryjne).

Wielkość opakowania

Każde oryginalne opakowanie zawiera 5 fiolek o pojemności 6 lub 10 mililitrów 2% roztworu taurolidyny TauroSept®. Zawartość fiolki jest przeznaczona dla jednego pacjenta i musi być zużyta w ciągu 48 godzin po pierwszym nakłuciu.

Zapobieganie i leczenie infekcji odcewnikowych poprzez szerokie działanie bakteriobójcze.

TauroSept® zawiera bakteriobójczy środek chemioterapeutyczny – taurolidynę 2%. W przeciwieństwie do antybiotyków, taurolidyna oddziaływuje poprzez reakcję chemiczną ze strukturami ścian komórkowych bakterii. Bakterie są zabijane, a powstałe toksyny są zobojętniane; czas niszczenia in vitro wynosi 15-30 minut. Taurolidyna charakteryzuje się bardzo szerokim spektrum antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym, obejmującym również bakterie odporne na metycylinę i wankomycynę (MRSA, VISA i VRE) 15, 18, 19 żylnego.

Zapobiegawcze wypełnienie cewnika preparatem TauroSept® wspomaga zapobieganiu kolonizacji cewnika i portu. W przypadkach gdy zaś już doszło do kolonizacji, skażenie bakteryjne można wyeliminować poprzez terapeutyczne zastosowanie preparatu TauroSept® w połączeniu z antybiotykami ogólnoustrojowymi, a w wielu przypadkach można uniknąć lub przesunąć znacznie w czasie konieczność usunięcia cewnika lub portu założonego na stałe.

Pewność działania przy długotrwałym stosowaniu związana z brakiem uodpornienia bakteryjnego. W ciągu wielu lat stosowania klinicznego nigdy nie zaobserwowano rozwoju oporności bakteryjnej przeciwko taurolidynie. Ze względu na określony mechanizm działania taurolidyny, polegający na bezpośredniej reakcji ze ścianami komórkowymi bakterii i w przeciwieństwie do antybiotyków, jest mało prawdopodobne, aby oporność bakteryjna wystąpiła. Ingerencja w tworzenie biofilmu poprzez hamowanie kolonizacji bakteryjnej. Nawet przy niewielkich stężeniach taurolidyna powoduje utratę wici i fimbrii bakterii. Ze względu na zmiany powierzchni bakterii zdolność formowania kolonii zanika.

Ograniczenie lokalnych patologicznych zjawisk zakrzepowych. W zależności od długości działania i stężenia taurolidyna powoduje hamowanie krzepnięcia wywołanego przez stafylokoagulazę. Takiego działania nie stwierdza się w przypadku stosowania heparyny. Zatem ryzyko wystąpienia patologicznych zjawisk zakrzepowych wywoływanych przez stafylokoagulazę, zwłaszcza na końcu cewnika, jest ograniczone.

 

Zobacz produkt w katalogu

 

Nie znaleziono produktów, których szukasz.

TOP