FORGOT YOUR DETAILS?

Pompy elastomerowe Apte

Elastomerowe pompy APTE do terapii infuzyjnej

Aptē jest wyrobem jednorazowego użytku przeznaczonym do ciągłej infuzji produktów leczniczych dożylnie, dotętniczo, zewnątrzoponowo lub podskórnie. W zależności od potrzeb

Aptē można używać w:

 • Chemioterapii
 • Ostrym i przewlekłym leczeniu bólu
 • Chelatacji
 • Podaży antybiotyków i środków przeciwwirusowych, farmakoterapii

Wlew leku, z predefiniowanymi przepływami, zapewniony jest przez wykorzystanie siły elastomerycznej silikonu. Pompa elastomerowa nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej lub baterii.

Pompy Aptē zostały w pełni przebadane, zaprojektowane i wyprodukowane we Włoszech, a zbudowane z elementów pochodzących z Europy i Ameryki. Wybór łacińskiej nazwy Aptē, co oznacza „dokładnie, lub odpowiednio” podkreśla włoskie pochodzenie produktu.

System bezigłowy: zmniejsza zanieczyszczenie punktu dostępu i pozwala uniknąć rozproszenia leku w środowisku, funkcja istotna przy podaży leków stosowanych w chemioterapii. Dren o przekroju gwiazdy: zapewnia stały przepływ nawet gdy dren jest zaciśnięty lub zagięty.

→ Przeciwzalaniowy filtr hydrofobowy: zapobiega wyciekom, pomaga w razie przypadkowego uszkodzenia balonu silikonowego oraz w przypadku gdy wymagane jest pobieranie próbek.
→ Obrotowe połączenie luer lock: zapewnia łatwe podłączenie do pacjenta oraz zapobiega skręcaniu się drenu.
→ Koreczek z filtrem hydrofobowym: umożliwia wypchnięcie powietrza podczas wypełniania i zapobiega wyciekom.
→ Kodowanie kolorystyczne: pozwala na szybką identyfikację przepływu
→ Stabilny przepływ: kontrolę jakości przechodzi każdy wyrób
→ Ekranowanie UV: Obudowa z PETG ze specjalnymi dodatkami przystosowana do podawania leków
→ Dokładność dozowania: +/- 10 % wartości nominalnej. Objętość resztkowa dla pompy o objętości 60 ml i 100 ml – 1,5 ml; dla pompy o objętości 300 ml – 2,5 ml.

Surgika zaprojektowała półautomatyczne urządzenie do napełniania pomp. Auxilium zostało opracowane w celu umieszczenia pompy w komorze laminarnej i ułatwienia pracy personelu.

→ Najważniejsze cechy:

 • Intuicyjne użycie
 • Aktywacja przez jedno naciśnięcie przycisku
 • Może być używane ze wszystkimi modelami aptè dzięki wymiennym adapterom
 • Urządzenie rozpoznaje automatycznie rozmiar strzykawki i dopasowuje ustawienia
 • Predefiniowane i stałe ciśnienie napełniania, niezależnie od stosowanej strzykawki lub objętości (np 60 ml strzykawka jest opróżniana w 6 sekund)
 • Łatwe do czyszczenia: każda maszyna jest galwanizowana i posiada certyfikat zgodności biologicznej
 • Nie wymaga dodatkowych narzędzi
 • Nie wymaga czynności serwisowych

Urządzenie jest dostosowane do użycia z pompami aptè nie gwarantujemy prawidłowego
działania z pompami innych producentów.

Zobacz produkt w katalogu

Nie znaleziono produktów, których szukasz.

TOP